Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

érvényes: 2023.03.01-től visszavonásig, vagy újabb verzió megjelenésig – verziószám: 1.5

 

A WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐJE:

Név: Pelsőczi Andrea e.v

Cím: 1203 Budapest, Téglagyártó út 17. 2/4

Adószám: 67464962-1-43

Nyilvántartási szám: 50273218

Tel.: +36 30 318 5123

E-mail: wow@thewow.hu

Tárhely és webhosting: NOBONET Kft. (www.nobonet.hu)
 

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

A szerződés nyelve: magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra nem kerül és utólagosan nem hozzáférhető, visszakereshető.

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a webáruház üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a www.thewow.hu honlapján ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kéri, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött – akár automatikus, akár egyéni – írásbeli visszaigazolása jelenti. A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

A szerződés határozott időre, legkésőbb a megrendelt szolgáltatás ellenérték hiánytalan megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a termék átvétele vagy a szolgáltatás nyújtása későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a termék vagy szolgáltatás Megrendelő vagy helyette jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy igazolt átvételéig tart.

 

MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGE:

1.Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a visszaigazolásban a megrendelésben leadott adatok hibátlanul szerepelnek-e.
2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő vagy ahhoz kapcsolódó esetleges további adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy valós adatokat adott meg.
3. A termék átadása és a szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles.
4. A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a megrendelt termék díjának kiegyenlítési formáját. A megrendelt termék díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a termék ellenértékéről kiállított számla kézhezvételét követően a számlán feltüntetett időpontig esedékes.
5. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a terméket nem veszi át, úgy azt a Szolgáltató jogosult a termék ellenértékének teljes összegének követelésével (előzetes fizetés esetén díjvisszafizetés vagy díj csökkentése nélkül) egyidejűleg harmadik személy részére értékesíteni.
6. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul a Szolgáltató részére, addig a megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonát képezi.

EGYEDI MEGRENDELÉSEK:

Egyedi termék megrendelés: külön kérésre, kimondottan Megrendelő elképzelései alapján készített termék esetén egyedi termékről beszélünk. Ide tartozik a webshopban készleten nem szereplő, a készlettől színben vagy formában eltérő minden termék.

Egyedi termék megrendelése esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékre vonatkozóan elállási jogával Megrendelő nem élhet. 

Egyedi terméket megrendelése esetén szolgáltató jogosult előleget kérni, melynek mértéke függ a megrendelt termék mennyiségétől és minőségétől. Az előleg összegét Szolgáltató minden esetben egyezteti Megrendelővel. 

Az előleg összege a végszámlán jóváírásra kerül.

SZOLGÁLTATÓ JOGAI -ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a megrendelő olyan e-mail címet vagy egyéb adatot ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot. 

Szolgáltató a Megrendelő által megadott téves/hibás adatok okán, abból eredő károkért felelősségre nem vonható.

1.A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben a megrendelés befogadását követő 3 munkanapon belül visszaigazolja a Szolgáltató a megrendelésben leadott adatok megerősítésével. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő jogosult megrendelésétől elállni, azonban amennyiben a visszaigazolás tényleges megküldését megelőzően a Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, úgy kell tekinteni, mint ha a visszaigazolás szabályszerű lett volna.

2.A szolgáltató köteles Megrendelőt tájékoztatni, amennyiben bármely okból nem áll módjában a rendelést teljesíteni.

3.A szolgáltató a www.thewow.hu webáruház adminisztrációs felületén kezeli és rendszerezi a beérkezett rendeléseket.

4.  A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében

Ügyfélszolgálatot működtet a wow@thewow.hu e-mail címen vagy telefonon:+36 30 318 5123. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok alapján tudnak tájékoztatást adni.

A Szolgáltató a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet a Szolgáltatóval kapcsolatban lévő ügyfelek tudomásul vesznek.

A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA:

Webáruházunkban az oldal látogatói személyes adatainak megadása nélkül megismerkedhet a forgalmazott termékekkel és az árakkal. Személyes adatokat kizárólag a rendelés véglegesítését megelőzően kell megadnia.

Webáruházunkban történő a Megrendelő számára – Megrendelő Önálló döntése alapján – felhasználói fiók létrehozását is lehetővé tesszük, ahol tájékozódhat megrendeléseiről, módosíthatja személyes és szállítási adatait.

Webáruházunkban a termékek fő-és alkategóriákba csoportosítva találhatóak, valamint a termékekhez részletes leírást is találhatnak.

Webáruházunkban található árak ÁFA-val növelt BRUTTÓ árak! Az árak forintban (HUF) értendőek. Az árak a szállítás költségét nem tartalmazzák, annak költsége a „KOSÁR”-ban kerül feltűntetésre, külön tételként.

Nem zárható ki annak lehetősége, hogy a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik. Azonban Szolgáltató jogosult a hibásan feltüntetett árra vonatkozóan árat módosítani. Hibásan feltüntetett ár esetén Szolgáltató felkínálja Megrendelőnek a termék valós árán történő megvásárlásának lehetőségét. Megrendelő jogosult eldönteni, hogy kívánja e valós áron megvásárolni a terméket vagy minden jogi következmény nélkül megrendelését visszamondja.

Egyértelműen hibásan feltüntetett árnak minősül:

  1. 0 Ft.-os ár

Webáruházunkban minden olyan természetes személy vásárolhat, aki jelen ÁSZF-et elolvasta, magára nézve azt kötelező jellegűnek véve elfogad.

Webáruházunkban található termékeket alapértelmezetten Magyarország területén belül szállítjuk házhoz, egyéb országokban történő szállítással kapcsolatos lehetőségek egyeztetésével kapcsolatosan lépjen kapcsolatba velünk a wow@thewow.hu e-mail címen vagy a +36 30 318 5123 telefonszámon.

Webáruházunk szolgáltatásait igénybe vevő ÁSZF minden pontjával egyetért és az abban foglaltakat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

RENDELÉS MENETE:

1.KIVÁLASZTÁS:

Webáruházunk termékei közül válassza ki a megvásárolni kívánt terméket.

2.KOSÁR:

A kiválasztott terméket helyezze a kosárba.

3.TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ:

A kosár tartalmának ellenőrzését követően lehetősége van „Vásárlás folytatása” hivatkozásra kattintva további termékeket megvásárolni. Amennyiben ellenőrizte a kosár tartalmát, a Szállítási mód kiválasztását követően a „Tovább a Pénztárhoz” gomb megnyomásával elérkezik a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásához.

Amennyiben Ön korábban már vásárolt nálunk és vásárlása során felhasználói fiókot igényelt, úgy e-mail címének és jelszavának megadását követően a rendszer kitölti a megrendeléshez szükséges korábban megadott adatokat.

Ön köteles a Számlázási – és szállítási adatainak pontos megadására! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag valós és hibátlan adatok megadása esetén értesül a rendelés véglegesítéséről.

Ha Ön először vásárol nálunk, úgy a megrendelés véglegesítéséhez adatai megadására lesz szükség.

4.SZÁLLÍTÁSI – ÉS FIZETÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA:

A megrendelés során Ön kiválaszthatja a kívánt szállítási és fizetési módot. Előre utalás esetén Ön a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesíti megrendelését. Bankkártyás fizetés esetén Ön a „Fizetés Barionnal” gombra kattintva véglegesíti megrendelését. A rendszer automata levelet küld a megrendelés részleteiről.

Szolgáltató a rendelés összegéről, valamint a szállítás költségéről számlát állít ki. Amennyiben a rendelés teljesítése 3-5 munkanapnál több időt vesz igénybe, úgy Szolgáltató a teljesített összegről előleg számlát állít ki, majd a termékek elkészülését követően végszámlát állít ki, melyen az előleg összege, mint jóváírt tétel szerepel.

A kiállított számlát Szolgáltató, Megrendelő által megadott e-mail címre kizárólag elektronikus úton (e-mail-ben) küldi meg. Fontos! A helytelenül megadott adatok miatt Szolgáltató a számla kiállítás és küldés tekintetében felelősségre nem vonható.

Megrendelését 3 munkanapon belül feldolgozzuk.

FONTOS! Megrendelést visszaigazolása kizárólag a rendelkezésre álló készlet vizsgálatát követően kerül sor! A megrendelését a visszaigazolást követő 3-5 munkanapon belül (vagy az egyeztetett határidőre) átadjuk futárszolgálatnak.

Termékeim, egyedileg, kézzel készített termékek. Bár igyekszem minden termékből készleten tartani, de előfordulhat, hogy a megrendelt termék éppen nincs készleten. Ettől függetlenül a webáruházban a termék megrendelhető. A várható szállítási idő ennek megfelelően módosulhat. Megközelítőleg a megrendelt termékek legkésőbb 2-3 héten elkészülnek, de igyekszem alkalmazkodni a felmerülő igényekhez. A szállítással kapcsolatosan, amennyiben a termék 3-5 munkanapon belül nem szállítható, mindenképpen felveszem Önnel a kapcsolatot.

5.RENDELÉS ELKÜLDÉSE

EGYEDI MEGRENDELÉSEK: 

Egyedi színvilágban, készleten nem lévő termék vagy egyedi forma megrendelése esetén a teljesítést és a várható szállítási időt Szolgáltató és Megrendelő közösen egyeztetést követően határozzák meg, melyet mindkét fél kötelező érvényűen elfogad. Az egyeztetés és a megrendelés történhet elektromos levelezés útján. 

FIZETÉSSEL, SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Fizetési módok:

készpénz: Előre egyeztetett időpontot követően Önnek lehetősége van személyesen átvenni a megrendelését. A személyes átvétel során (amennyiben megrendelés során nem fizette ki megrendelését bankkártyával) Ön kizárólag készpénzben tudja megrendelését kifizetni.

banki előre utalás: házhozszállítás esetén
bankkártya: házhozszállítás és személyes átvétel esetén (bankkártyás fizetés csak a rendelés során a webáruházon keresztül lehetséges)

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Személyes átvétel esetén szállítási költséget nem számítunk fel. 

A termék az alábbi címen kizárólag előre egyeztetett időpontban vehető át: 

1203 Budapest, Téglagyártó út 17.

Szállítási módok

Webáruházunk az GLS és a FoxPost csomagküldő szolgálat szolgáltatásait veszi igénybe házhoz szállítás esetén. 

FOXPOST – csomagautómatából személyesen: 1.190 Ft várható szállítási idő 4-5 munkanap (feladást követően)

Házhoz szállítás GLS : 1.990 Ft (átadást követő munkanap)

A házhoz szállítás árai az ÁFA-t tartalmazzák

RENDELÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A Vásárló a szerződéstől a 45/2014 (II.36) kormányrendeletben foglaltak szerint 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. 

Elállási joggal kapcsolatos szabályozásokat a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendeletet követve betartjuk.

Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

Előre egyeztetett, egyedi horgolt termék megrendelése esetén az elállási jogot Ön nem gyakorolhatja, tekintettel, hogy a megrendelt termék másnak történő értékesítése nem lehetséges.

GARANCIA / REKLAMÁCIÓ

Az www.thewow.hu webáruházban forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározottaknak megfelelően vállalok szavatosságot. Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti:
a) elsősorban – a vevő választása szerint – kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A kézzel készült termékek használatára, kezelésére vonatkozó információkat a webáruházban a termékek adatlapján tűntetjük fel.

A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem jelölte meg a leértékelés okát. (A vásárlástól számított 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. 6 hónap letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.)

Amennyiben a termékkel kapcsolatosan bármilyen probléma merülne fel úgy telefonon vagy wow@thewow.hu.hu e-mail címen a problémát jelezni szíveskedjen. Megbeszélés után, postán kell a hibás terméket címünkre eljuttatnia. A szállítás költsége a vásárlót terheli. A garanciális javítás után a terméket visszaküldjük az Ön számára, amit telefonon vagy e-mailen jelezni fogunk.

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről

ADATVÉDELEM:

A webáruház használata során Pelsőczi Andrea e.v a részére rendelkezésre bocsátott adatokat kezelésének módját az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítetteknek megfelelően kezeli.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat csak a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

A különböző informatikai rendszerek által a webáruház oldalán leadott megrendelésből kiállított számla adatai a megrendeléskor leadott adatokkal rögzítésre, tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatai törlését, módosítását írásban kérheti a wow@thewow.hu email címen, vagy adatait módosíthatja felhasználói fiókjában, bejelentkezést követően.